Klub Żołnierzy Rezerwy i Kolekcjonerów Broni ,,VIS'' Nisko

Klub Żołnierzy Rezerwy i Kolekcjonerów Broni ,,VIS'' Nisko

Władze Klubu Żołnierzy Rezerwy i Kolekcjonerów Broni ''VIS'' Nisko

 

Zarząd Klubu w składzie:

 

 

Prezes Klubu - Ryszard Szewczyk

 

1. Wiceprezes Grzegorz Okleja
2. Skarbnik Piotr Grzech
3. Sekretarz Tomasz Grzecznik
4. Członek Zarządu

Jacek Kozdronkiewicz

 

Komisja rewizyjna:

 

1. Robert Siek - przewodniczący
2. Aleksander Chwiej
3. Wiesław Skrzat

 

Delegaci na Rejonowy Zjazd Delegatów LOK w Stalowej Woli:

 

1. Grzegorz Okleja
2. Edward Wołoszyn
3. Janusz Śnios
4. Piotr Grzech
5. Krystian Szalony